Kaikilla markkinoilla positiiviset näkymät

Julkaistu: 

06.03.2018 - 08:15

Sahateollisuus ry, Wood from Finland Conference 15.2.2018 / Taylor

Pohjois-Amerikassa sahatavaran kysyntä on vuodesta 2016 alkaen jatkunut vahvana ja ylittänyt jopa tarjonnan. Ilmiön taustalla ovat sekä lisääntynyt uudis- ja korjausrakentaminen että Kanadan tuontimäärien lasku. Raaka-aineen heikentynyt saatavuus ja Yhdysvaltain sahatavaralle asettama tuontivero on laskenut kanadalaisten sahojen vientimääriä noin 7 prosentilla vuonna 2017. Kun Yhdysvaltain oma tuotanto ei pysty vastaamaan kysyntään, katseet ovat kääntyneet Eurooppaan.

Sahateollisuus ry:n Wood from Finland –tapahtumassa puhunut vancouverilaisen Wood Markets –konsulttiyhtiön toimitusjohtaja Russel Taylor uskoo, että kiinnostus eurooppalaista sahatavaraa kohtaan tulee kasvamaan. Suomi ei kuitenkaan vielä ole ottanut osaansa potentiaalisesta kahden miljoonan kuution markkinasta, sillä vuonna 2017 viedystä 9 miljoonasta sahatavarakuutiosta vain 12 000 päätyi Yhdysvaltoihin.

- Ennusteiden valossa Pohjois-Amerikan tuotantomäärät tulevat yhä laskemaan ja kysynnän sekä tarjonnan välinen kuilu kasvamaan. Suurista logistiikkakustannuksista huolimatta korkea hintataso on avannut ladun eurooppalaisille, toteaa Taylor.

Tilanteen uskotaan jatkuvan Yhdysvalloissa nykyisen kaltaisena vielä parin vuoden ajan ja tarjoavan eurooppalaisille sahureille matalampaa kynnystä Pohjois-Amerikan markkinoille.

Kiina jatkaa jättiläisenä

Vientimäärät Kiinaan jatkavat kasvuaan kaikilta mantereilta. Kiinassa luonnonmetsien hakkuukielto on lisännyt raakapuun tuontia ja hallinto on sulkenut useita saastuttavia tuotantolaitoksia mukaan lukien sahoja ja vaneritehtaita. Nämä toimet ovat kasvattaneet ennen kaikkea sahatavaran kysyntää ja vahvistaneet hintoja.

Kanada on perinteisesti ollut näkyvä toimija Kiinan markkinoilla, mutta maan laskeva tuotanto ja Yhdysvaltain voimakas kysyntä- ja hintatilanne ovat kääntäneet sahatavaravirrat ensisijaisesti etelään, omalle mantereelle. Tämä on tehnyt Kiinaan tilaa muille toimijoille. Suorat, kymmenen päivää kestävät rautatiekuljetukset Keski-Euroopasta ovatkin lisääntyneet ja jo valmiiksi voimakas Venäjän tuonti on kiihtynyt entisestään.

Kiina on investoinut Venäjän rajalle runsaasti kuivaus- ja höyläyskapasiteettia ja suuri osa raakapuusta tuodaankin rajan yli näihin laitoksiin tukkipuun sijaan matalan jalostusasteen sahatavarana. Verotta tuotavat ”kanttipöllit” edelleen jalostetaan rajan tuntumassa ja kuljetetaan pidemmälle maahan.

Hyvä markkinatilanne ei näy kannattavuudessa

Sahatavarahinnat ovat kaikilla markkinoilla Eurooppaa lukuun ottamatta korkeimmillaan sitten vuoden 2015 ja odotettavissa on yhä hintojennousua. Suomalaiset sahurit tulevat kuitenkin jälleen kerran jäämään sivuun tämän kasvun sadonkorjuusta.

Suomalaisten sahojen heikko, globaalisti surkea kannattavuus rajoittaa hyvän markkinatilanteen hyödyntämistä. Raaka-aineen hinta, sivutuotteiden heikko kannattavuus sekä korkeat logistiikkakustannukset ovat pudottaneet sahojen kannattavuuden lähes nollatasolle.

- Ero Suomen parhaiden sahojen 2–3 prosentin luvuista Yhdysvaltain maailman kannattavimpien sahojen jopa 45 prosentin käyttökatteeseen on hämmentävä, Taylor toteaa.

Rakenteellisiin ongelmiin puuttumatta Taylor ehdottaa vetoavuksi höyläkapasiteetin lisäystä ja sen myötä uusien, arvokkaampien jalosteiden vientiä esimerkiksi Yhdysvaltain ja Japanin markkinoille.

- Suomen hyvä asema Kiinassa säilynee, mutta Lähi-idän Pohjois-Afrikan maiden epävakauden vuoksi markkinoita tulisi etsiä muualta. Katseet kannattaisikin kääntää nyt ennen kaikkea Yhdysvaltain markkinoille.

Teksti: Johanna Autio / Autiomaa Oy

Video esityksestä

Ajankohtaista

Welcome to Wood from Finland Conference
Dear Agents, Softwood Traders and End-users, Ladies and Gentlemen, I have the pleasure to invite you to the 17th “Wood from Finland” conference. The Wood from Finland...
» Lue lisää

Reilua peliä valtiolta
Kauppalehdessä 18.10. olleen artikkelin mukaan Metsäteollisuus on huolissaan päästöoikeuksien kallistumisesta. On kuitenkin syytä tuoda esiin, että tilanne...
» Lue lisää

ISC2018 - Lehdistötiedote
Press Release, Riga 12 October 2018 A SATISFYING YEAR FOR THE TIMBER MARKETS AMID LONG-TERM CHALLENGES On the 11th and 12th October 2018 the 66th edition of the...
» Lue lisää