Lisää lahopuuta talousmetsiin

Julkaistu: 

14.03.2018 - 07:24

Suomen metsissä yli 4000 metsälajia ovat riippuvaisia lahosta ja kuolleesta puusta. Lahopuun tiedetään olevan tärkeää esimerkiksi erilaisille kääville, jäkälille ja kovakuoriaisille, mutta se tarjoaa kodin myös monelle lintulajille. Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan lahopuun määrä on laskenut viime vuosina Pohjois-Suomessa ja hieman lisääntynyt Etelä-Suomessa. Me käytännön toimijoita edustavat tahot haluamme vaikuttaa omalla toiminnallamme siihen, että lahopuun määrää jatkossa kasvaa talousmetsissä koko valtakunnan tasolla kaikkien metsänomistajaryhmien metsissä. Kun otetaan huomioon, että suurin osa metsistä on yksityisessä omistuksessa ja niissä operoi laaja joukko toimijoita, on yhteisen tahtotilan löytyminen erityisen tärkeää.

Olemassa olevan lahopuun jättäminen talousmetsiin ja uuden lahopuun aktiivinen tuottaminen ovat metsänomistajille ja metsäalan toimijoille kustannustehokkaimpia keinoja parantaa metsäluonnon monimuotoisuuden tilaa. Suurin osa Suomen metsistä on talouskäytössä ja niissä tehtävillä toimenpiteillä luonnonhoidon positiiviset vaikutukset kertaantuvat, vaikka muutokset luonnossa näkyvätkin vasta pidemmän ajan kuluessa.

Metsänomistajalle yksinkertaisin tapa lisätä lahopuuta on säästää ne olemassa olevat kuolleet puut, jotka eivät tuoreutensa tai määränsä puolesta aiheuta hyönteistuhoriskiä. Toimijoiden osalta tavoitteena on jättää lahot puut keräämättä energiakäyttöön ja minimoida olemassa olevan lahopuun murskaantuminen koneilla liikuttaessa. Metsäsertifioinnin vaatimuksistakin tutut säästöpuut muodostavat ajan kuluessa tärkeää lahopuuta. Uutta lahopuuta voidaan myös synnyttää aktiivisesti tekemällä niin sanottuja tekopökkelöitä metsien käsittelyn yhteydessä.

Mielestämme on järkevää jatkossakin kannustaa metsänomistajia tarjoamaan runsaasti lahopuuta sisältäviä alueita vapaaehtoisuuteen perustuvaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmaan METSOon. Ohjelman rahoitus vuodelle 2025 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on turvattava.

 

Harri Laurikka, toimitusjohtaja, Bioenergia ry
Jari Kostama, johtaja, Energiateollisuus ry
Juha Hakkarainen, metsäjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Tuomo Turunen, puheenjohtaja, METO Metsäalan Yrittäjät ry
Jussi Kumpula, toimitusjohtaja, Metsähallitus Metsätalous Oy
Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry
Kai Merivuori, toimitusjohtaja, Sahateollisuus ry

Ajankohtaista

SAHATEOLLISUUDEN KILPAILUKYKYÄ KANNATTAA VAHVISTAA
Sahateollisuus ry:n kirje puoluejohtajille: Arvoisa puoluejohtaja, suuret kiitokset puurakentamista ja sahateollisuutta kohtaan esittämistänne arvostavista...
» Lue lisää

MENESTYVÄ SAHATEOLLISUUS ON MENESTYVÄÄ ILMASTOPOLITIIKKAA
Sahateollisuuden asema on ilmastopolitiikan kannalta positiivinen. Sahat tuottavat pitkäkiertoisesta raaka-aineesta pitkäkiertoisia tuotteita. Puuhun sitoutunut hiili...
» Lue lisää

Welcome to Wood from Finland Conference
Dear Agents, Softwood Traders and End-users, Ladies and Gentlemen, I have the pleasure to invite you to the 17th “Wood from Finland” conference. The Wood from Finland...
» Lue lisää