SAHATEOLLISUUDEN KILPAILUKYKYÄ KANNATTAA VAHVISTAA

Julkaistu: 

17.01.2019 - 13:04

Sahateollisuus ry:n kirje puoluejohtajille:

Arvoisa puoluejohtaja,

suuret kiitokset puurakentamista ja sahateollisuutta kohtaan esittämistänne arvostavista näkemyksistä Maa-seudun Tulevaisuuden ilmastopaneelissa 9.1. Me itsenäisiä sahateollisuusyrityksiä edustavassa sahateolli-suudessa uskomme, että hiiltä sitovaa sahatavaraa valmistava teollisuus on tulevaisuuden toimiala. Katsomme jopa, että toimialamme on avainasemassa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Ilahduttavaa huomata, että puulla on kannattajia läpi puoluekentän.

Puurakentamisen, puutuotteiden käytön edistämisen ja sahateollisen kilpailulukyvyn tiellä on kuitenkin muutamia vakavia esteitä, joihin teillä merkittävinä päättäjinä on mahdollisuus puuttua.

1. Yritystukipolitiikka heikentää sahateollisuutemme kilpailukykyä. Yritystukien tulisi olla tasapuolisia. Vain suurille yrityksille suunnattu energiaveroleikkuri tulee korvata koko teollisuuden energiaverotusta alentamalla. Päästökaupan kompensaatiotuki tulisi poistaa. Sahojen sivutuotteet (puru ja kuori) tulee saattaa verotuksessa tasavertaisiksi muiden uusiutuvien polttoaineiden kanssa.

2. Sahateollisuus on huolissaan pääomaverotuksen kiristämistä ja sen progressiivisuuden lisäämistä koskevista esityksistä. Koska puuraaka-aine kattaa 70 % sahojen kustannuksista, on elintärkeää että puukauppa toimii tasaisesti ja ennakoitavasti. Veroprogression jyrkentyminen lisäisi puukaupan verospekulaatiota ja pilkkoisi puukauppoja pienempiin kokonaisuuksiin, nostaen raaka-ainekustannuksia entisestään.

Puukaupan tulee perustua resurssitehokkuuden ja luonnon- sekä metsänhoidollisten tavoitteiden optimointiin. Veroprogression välttely ei saa ohjata tämän ilmastotavoitteidenkin kannalta tärkeän teollisuudenalan raaka-ainehuoltoa.

Puutuotteiden käytön edistämiseksi sahateollisuus esittää, että elinkeinoon perustuvat pääomaverot kuten metsätulot tulisi eriyttää pörssiosakkeiden verotuksesta tai ottaa näiden kahden pääomalajin merkittävät erot huomioon muulla asiaan kuuluvalla tavalla.

3. Rakentamisella on keskeinen asema ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Puurakentaminen keventää rakentamisen hiilijalanjälkeä. Parhaillaan käynnissä on yksittäisiä puurakennushankkeita, kuten päiväkoteja ja kouluja. Kuitenkin hiiltä sitovan sahatavaran kulutus on kotimaassa pudonnut erittäin alhaiselle tasolle. Materiaalien uusiutuvuus, hiilijalanjälki ja muu ympäristöystävällisyys tulisikin ottaa hankintakriteereiksi niin valtion, kuntien kuin kaupunkien julkisissa hankinnoissa. Puurakenteisen vaihtoehdon selvitysvelvollisuus kaikessa julkisessa rakentamisessa olisi linjassa näiden kriteereiden kanssa.

Hyvä puoluejohtaja, globaali markkinatrendi suosii sahateollisuutta, joka tuottaa uusiutuvista raaka-aineista kierrätettäviä ja hiiltä sitovia tuotteita. Toivomme, että uudella vaalikaudella sahateollisuutta varjostavat julkisen vallan aiheuttamat kilpailuhaitat poistetaan ja tunnustetaan puutuotteiden positiivinen asema ilmastonmuutosta vastaan painiessa.

 

Kai Merivuori
toimitusjohtaja
Sahateollisuus ry
Puh 040 532 2868
email: kai.merivuori [ät] sahateollisuus.com

Sahateollisuus ry on vuonna 1945 perustettu itsenäisen sahateollisuuden etujärjestö. Yhdistyksellä on 34 jäsenyhtiötä, joiden osuus Suomen sahatavaran tuotannosta on runsaat puolet. Sahatavaran viennin arvo oli v 2018 n. 1,8 miljardia euroa. Sahat maksavat kaksi kolmannesta metsänomistajien kantorahatuloista. Suomalainen sahatavara on kestävän kehityksen mukainen uusiutuva materiaali, jonka kysyntä kasvaa.

Kirje pdf-muodossa

Ajankohtaista

MENESTYVÄ SAHATEOLLISUUS ON MENESTYVÄÄ ILMASTOPOLITIIKKAA
Sahateollisuuden asema on ilmastopolitiikan kannalta positiivinen. Sahat tuottavat pitkäkiertoisesta raaka-aineesta pitkäkiertoisia tuotteita. Puuhun sitoutunut hiili...
» Lue lisää

Welcome to Wood from Finland Conference
Dear Agents, Softwood Traders and End-users, Ladies and Gentlemen, I have the pleasure to invite you to the 17th “Wood from Finland” conference. The Wood from Finland...
» Lue lisää

Reilua peliä valtiolta
Kauppalehdessä 18.10. olleen artikkelin mukaan Metsäteollisuus on huolissaan päästöoikeuksien kallistumisesta. On kuitenkin syytä tuoda esiin, että tilanne...
» Lue lisää