Sahateollisuuden tiedote 12.4.2018 - Sahateollisuus ry:n kevätkokous 2018

Julkaistu: 

12.04.2018 - 09:01

Sahateollisuuden tiedote 12.4.2018 - Sahateollisuus ry:n kevätkokous 2018

SAHATEOLLISUUS RY:N KEVÄTKOKOUS 2018

Sahateollisuuden tuotanto on jäänyt alkuvuonna jälkeen verrattuna vuoden 2017 vastaavaan ajankohtaan. Tuotannon supistumisen aiheuttivat epäsuotuisat sääolosuhteet, jotka vaikeuttivat puuhuoltoa ja sahojen tuotannollista toimintaa. Haasteet jatkuvat kelirikkokauden alettua.

Sahateollisuus on pystynyt hyödyntämään markkinoiden korkeasuhdannetta määrällisesti hyvin. Sahatavaran vienti nousi kaikkien aikojen ennätystasolle vuonna 2017 ja hyvä veto jatkuu. Mäntysahatavaran hintakehitys on ollut suotuisaa, mutta kuusen vaisua. Hintojen kehitystä ovat jarruttaneet ennen kaikkea US dollarin heikkeneminen, mikä on heikentänyt Pohjois-Afrikan ja Kiinan hintakehitystä. Ruotsin kruunun ja Venäjän ruplan heikkeneminen on painanut suomalaisten kilpailukykyä viime viikkoina. Sahatavaran myynti Kiinaan on alkuvuodesta hidastunut, mutta muilla markkinoilla kysyntä jatkuu hyvänä. Sahatavaravarastot ovat ajankohtaan nähden poikkeuksellisen alhaiset.

Puukauppa osoittaa ylikuumenemisen merkkejä. Korkeat raaka-ainekustannukset ja sivutuotteiden heikkona jatkuva hintakehitys kurittavat sahojen kannattavuutta. Kysynnän mahdollistama sahateollisuuden kannattavuuden paraneminen on ulosmitattu tukin hintojen noustua jo ennen sahatavaran hinnan nousua.

Uusiutuvan energian markkinaa vääristävään tukipolitiikkaan ei saatu korjausta parlamentaarisessa tukityöryhmässä eikä hallituksen kehysriihessä. Ministeri Tiilikaisen linjaus hiilen polttamisesta luopumisesta oli positiivinen signaali, vaikkakin siirtymäkausi on tarpeettoman pitkä. Fossiilisten polttoaineiden poltto jatkuu ja sahateollisuus maksaa edelleen laskun.

 

Lisätiedot:
Kai Merivuori
toimitusjohtaja
Sahateollisuus ry
puh. 040 532 2868

 

Tiedote pdf-muodossa

Ajankohtaista

SAHATEOLLISUUDEN KILPAILUKYKYÄ KANNATTAA VAHVISTAA
Sahateollisuus ry:n kirje puoluejohtajille: Arvoisa puoluejohtaja, suuret kiitokset puurakentamista ja sahateollisuutta kohtaan esittämistänne arvostavista...
» Lue lisää

MENESTYVÄ SAHATEOLLISUUS ON MENESTYVÄÄ ILMASTOPOLITIIKKAA
Sahateollisuuden asema on ilmastopolitiikan kannalta positiivinen. Sahat tuottavat pitkäkiertoisesta raaka-aineesta pitkäkiertoisia tuotteita. Puuhun sitoutunut hiili...
» Lue lisää

Welcome to Wood from Finland Conference
Dear Agents, Softwood Traders and End-users, Ladies and Gentlemen, I have the pleasure to invite you to the 17th “Wood from Finland” conference. The Wood from Finland...
» Lue lisää