Sahateollisuuden tiedote 20.3.2018 - Sahateollisuus ry:n jäsenmäärä kasvoi

Julkaistu: 

20.03.2018 - 10:59

Sahateollisuus ry:n tiedote 20.3.2018

SAHATEOLLISUUS RY:N JÄSENMÄÄRÄ KASVOI

Ahvenanmaalainen Ålands Skogsindustrier Ab on 14.3.2018 allekirjoitetulla sopimuksella liittynyt Sahateollisuus ry:n jäseneksi. Yhtiön Önningebyssä ja Godbyssä sijaitsevien sahojen vuotuinen yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 25 000 kuutiometriä mänty-, kuusi- ja koivusahatavaraa. Ålands Skogsindustrier Ab:n päämarkkinat ovat Ruotsi sekä Belgia ja yhtiö työllistää noin 45 henkeä.

Toimitusjohtaja Joakim Blom pitää Sahateollisuus ry:n jäsenyyttä tärkeänä niin Ålands Skogsindustrier Ab:lle kuin kaikille muillekin sahayrittäjille.

- Haluamme olla tukemassa ja osaltamme hyötymässä siitä edunvalvontatyöstä, jota Sahateollisuus ry tässä alati muuttuvassa maailmassa sahayrittäjien eteen tekee.

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori on iloinen Ålands Skogsindustrier Ab:n osoittamasta luottamuksesta.

- Itsenäinen sahateollisuus vastaa suurimmasta osasta Suomen sahatavaratuotantoa. Mitä useamman sahateollisuuden toimijan saamme taaksemme, sitä suurempi painoarvo edunvalvontatyöllämme on ja sitä laadukkaampia jäsenpalveluja pystymme jäsenillemme tarjoamaan.

 

FINLANDS SÅGINDUSTRI RF:S MEDLEMSANTAL BLEV STÖRRE

Ålands Skogsindustrier Ab har i och med det 14.3.2018 undertecknade avtalet blivit medlem i Finlands Sågindustri rf. Företagets sågverk i Önningeby och i Godby har en totalproduktion på ca 25 000 kubikmeter tall- och gran sågad vara. Ålands Skogsindustriers huvudsakliga marknader är Sverige och Belgien och företaget sysselsätter ca 45 personer.

Verkställande direktör Joakim Blom anser att medlemskapet i Finlands Sågindustri rf är viktigt för såväl Ålands Skogsindustrier som alla andra sågverksföretag.

- Vi vill vara med och stödja och dra nytta av det intressebevakararbete som Finlands Sågindustri rf gör för sågverksföretag i denna allt snabbare föränderliga värld.

Finlands Sågindustri rf:s verkställande direktör Kai Merivuori är glad över det förtroende som Ålands Skogsindustrier visar.

- Den oberoende sågverksindustrin ansvarar för den största delen av den totala finska exporten av sågad vara. Med flera sågverksindustriella aktörer bakom oss får vårt intressebevakarbete en större vikt samtidigt som våra medlemstjänster blir allt bättre.

 

Lisätiedot: Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori, puh. +358 20 7790961

 

Tiedote pdf-muodossa

Ajankohtaista

SAHATEOLLISUUDEN KILPAILUKYKYÄ KANNATTAA VAHVISTAA
Sahateollisuus ry:n kirje puoluejohtajille: Arvoisa puoluejohtaja, suuret kiitokset puurakentamista ja sahateollisuutta kohtaan esittämistänne arvostavista...
» Lue lisää

MENESTYVÄ SAHATEOLLISUUS ON MENESTYVÄÄ ILMASTOPOLITIIKKAA
Sahateollisuuden asema on ilmastopolitiikan kannalta positiivinen. Sahat tuottavat pitkäkiertoisesta raaka-aineesta pitkäkiertoisia tuotteita. Puuhun sitoutunut hiili...
» Lue lisää

Welcome to Wood from Finland Conference
Dear Agents, Softwood Traders and End-users, Ladies and Gentlemen, I have the pleasure to invite you to the 17th “Wood from Finland” conference. The Wood from Finland...
» Lue lisää