Sahateollisuuden tiedote 20.3.2018 - Sahateollisuus ry:n jäsenmäärä kasvoi

Julkaistu: 

20.03.2018 - 10:59

Sahateollisuus ry:n tiedote 20.3.2018

SAHATEOLLISUUS RY:N JÄSENMÄÄRÄ KASVOI

Ahvenanmaalainen Ålands Skogsindustrier Ab on 14.3.2018 allekirjoitetulla sopimuksella liittynyt Sahateollisuus ry:n jäseneksi. Yhtiön Önningebyssä ja Godbyssä sijaitsevien sahojen vuotuinen yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 25 000 kuutiometriä mänty-, kuusi- ja koivusahatavaraa. Ålands Skogsindustrier Ab:n päämarkkinat ovat Ruotsi sekä Belgia ja yhtiö työllistää noin 45 henkeä.

Toimitusjohtaja Joakim Blom pitää Sahateollisuus ry:n jäsenyyttä tärkeänä niin Ålands Skogsindustrier Ab:lle kuin kaikille muillekin sahayrittäjille.

- Haluamme olla tukemassa ja osaltamme hyötymässä siitä edunvalvontatyöstä, jota Sahateollisuus ry tässä alati muuttuvassa maailmassa sahayrittäjien eteen tekee.

Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori on iloinen Ålands Skogsindustrier Ab:n osoittamasta luottamuksesta.

- Itsenäinen sahateollisuus vastaa suurimmasta osasta Suomen sahatavaratuotantoa. Mitä useamman sahateollisuuden toimijan saamme taaksemme, sitä suurempi painoarvo edunvalvontatyöllämme on ja sitä laadukkaampia jäsenpalveluja pystymme jäsenillemme tarjoamaan.

 

FINLANDS SÅGINDUSTRI RF:S MEDLEMSANTAL BLEV STÖRRE

Ålands Skogsindustrier Ab har i och med det 14.3.2018 undertecknade avtalet blivit medlem i Finlands Sågindustri rf. Företagets sågverk i Önningeby och i Godby har en totalproduktion på ca 25 000 kubikmeter tall- och gran sågad vara. Ålands Skogsindustriers huvudsakliga marknader är Sverige och Belgien och företaget sysselsätter ca 45 personer.

Verkställande direktör Joakim Blom anser att medlemskapet i Finlands Sågindustri rf är viktigt för såväl Ålands Skogsindustrier som alla andra sågverksföretag.

- Vi vill vara med och stödja och dra nytta av det intressebevakararbete som Finlands Sågindustri rf gör för sågverksföretag i denna allt snabbare föränderliga värld.

Finlands Sågindustri rf:s verkställande direktör Kai Merivuori är glad över det förtroende som Ålands Skogsindustrier visar.

- Den oberoende sågverksindustrin ansvarar för den största delen av den totala finska exporten av sågad vara. Med flera sågverksindustriella aktörer bakom oss får vårt intressebevakarbete en större vikt samtidigt som våra medlemstjänster blir allt bättre.

 

Lisätiedot: Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori, puh. +358 20 7790961

 

Tiedote pdf-muodossa

Ajankohtaista

Sahateollisuus ry:n ja Valutec Oy:n Golf
Sahateollisuus ry:n ja Valutec Oy:n Golf-kisa pelattiin 31.8.2018 Holiday Club Saimaa kentällä. Mukana oli 31 pelaajaa. Sahateollisuus ry:n piste bogey kisan voitti...
» Lue lisää

HASA on ostanut Metsä Fibre Oy:n Eskolan sahan kiinteistöt ja liiketoiminnan.
HASA on ostanut Metsä Fibre Oy:n Eskolan sahan kiinteistöt ja liiketoiminnan. Työntekijät siirtyvät HASA:lle vanhoina työntekijöinä. Sahalla on työntekijöitä 11...
» Lue lisää

TILASTOINTI VÄÄRISTÄÄ PUUKAUPPAA
Luonnonvarakeskus LUKE tilastoi viikoittain toimijoiden puunhankinnan hinta- ja määrätietoja ja tuottaa niitä julkisuuteen. Tilastohintoja käytetään laajasti...
» Lue lisää