Sahateollisuuden tiedote 5.4.2018 - Parlamentaarinen yritystukityöryhmä hylkäsi tukipolitiikan kilpailuneutraliteettia ja kestävää kehitystä edistäneet ryhmässä esitetyt ehdotukset

Julkaistu: 

05.04.2018 - 10:17

Sahateollisuus ry:n tiedote 5.4.2018

PARLAMENTAARINEN YRITYSTUKITYÖRYHMÄ HYLKÄSI TUKIPOLITIIKAN KILPAILUNEUTRALITEETTIA JA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄNEET RYHMÄSSÄ ESITETYT EHDOTUKSET

Sahateollisuus ry on pettynyt parlamentaarisen tukityöryhmän työn päätyttyä tuloksettomana.

Pienetkin liikahdukset työryhmässä esitettyihin kestävän kehityksen mukaisten energiaratkaisujen, uusiutuvien kotimaisten polttoaineiden markkinaehtoisen käytön ja yritysten tasavertaisen tukipolitiikkakohtelun edistämiseksi osoittautuivat tässä vaiheessa mahdottomiksi.

Sahateollisuuden kilpailukykyä ankarasti heikentävä turha metsähakkeen tuki jatkuu ennallaan, eikä suuryrityksiä suosivaan energiaveropolitiikkaan saatu muutosta. Fossiilisten polttoaineiden kilpailukyky ja käyttö säilyvät ennallaan.

Sahateollisuus jatkaa työtään tukipolitiikan tasa-arvoistamiseksi, uudelleen suuntaamiseksi sekä uusiutuvien puupolttoaineiden käytön lisäämiseksi.

 

Lisätiedot:
Kai Merivuori
toimitusjohtaja
Sahateollisuus ry
puh. 040 532 2868

Ajankohtaista

SAHATEOLLISUUDEN KILPAILUKYKYÄ KANNATTAA VAHVISTAA
Sahateollisuus ry:n kirje puoluejohtajille: Arvoisa puoluejohtaja, suuret kiitokset puurakentamista ja sahateollisuutta kohtaan esittämistänne arvostavista...
» Lue lisää

MENESTYVÄ SAHATEOLLISUUS ON MENESTYVÄÄ ILMASTOPOLITIIKKAA
Sahateollisuuden asema on ilmastopolitiikan kannalta positiivinen. Sahat tuottavat pitkäkiertoisesta raaka-aineesta pitkäkiertoisia tuotteita. Puuhun sitoutunut hiili...
» Lue lisää

Welcome to Wood from Finland Conference
Dear Agents, Softwood Traders and End-users, Ladies and Gentlemen, I have the pleasure to invite you to the 17th “Wood from Finland” conference. The Wood from Finland...
» Lue lisää