TILASTOINTI VÄÄRISTÄÄ PUUKAUPPAA

Julkaistu: 

22.05.2018 - 17:10

Luonnonvarakeskus LUKE tilastoi viikoittain toimijoiden puunhankinnan hinta- ja määrätietoja ja tuottaa niitä julkisuuteen. Tilastohintoja käytetään laajasti viitehintana puukauppoja sovittaessa. Kolmen suurimman toimijan osuus tilastoiduista määristä on merkittävä, yli 80%. Tilastoihin ilmoitetaan pystykaupoilla ostettavan puutavaralajin kantohinta. On yleisesti tiedossa, että ostajat käyttävät nykyisin kantohinnan jatkeena runsaita puukaupan lisiä, bonuksia, ilmaisia palveluita sekä risuille ja kannoille maksettavaa lisähintaa, jotka eivät tilastoidu puutavarakohtaisiin tilastohintoihin tai antavat mahdollisuuden manipuloida raportoitavaa hintaa. Kotimaisen kuitupuun tilastohinta on ollut muuttumaton pitkään. Samaan aikaan Itämeren alueelta tai Venäjältä tuotu kuitupuu maksaa tuontitilastojen mukaan huomattavasti kotimaista kuitupuuta enemmän.

Sahojen toimittaman kuitupuun ja sahahakkeen hinta on ollut vuosia sidottu hintatilastoihin. Tilanne on absurdi. Kuvaavaa on, että mikäli yksityisen sahateollisuuden kuitupuun ja sahahakkeen lastaisi laivaan, ajaisi aluevesien ulkopuolelle ja palauttaisi takaisin lähtösatamaan, pitäisi niiden hinnan tuontitilastojen valossa nousta jopa puolitoistakertaiseksi.”

Yksityiselle sahateollisuudelle on mahdollisesti aiheutunut vuosien aikana jopa kymmenien miljoonien tappioita vääristyneen kuitu-tukki-hintasuhteen ja hintasuhteiden vääristymistä tukevan hintatilaston kautta.

Luonnonvarakeskuksen ylläpitämä nykyisenkaltainen hintatilastointi osaltaan tukee vääristynyttä ja keinotekoisen alhaista kuitupuun hintaa.

Kysyä sopii, kuinka järkevänä tällaiseen järjestelmään kuulumista voidaan yksittäisten sahojen kannalta ylipäänsä pitää?

 

Kai Merivuori
Sahateollisuus ry
Puh 040 532 2868
email: kai.merivuori [ät] sahateollisuus.com

Ajankohtaista

SAHATEOLLISUUDEN KILPAILUKYKYÄ KANNATTAA VAHVISTAA
Sahateollisuus ry:n kirje puoluejohtajille: Arvoisa puoluejohtaja, suuret kiitokset puurakentamista ja sahateollisuutta kohtaan esittämistänne arvostavista...
» Lue lisää

MENESTYVÄ SAHATEOLLISUUS ON MENESTYVÄÄ ILMASTOPOLITIIKKAA
Sahateollisuuden asema on ilmastopolitiikan kannalta positiivinen. Sahat tuottavat pitkäkiertoisesta raaka-aineesta pitkäkiertoisia tuotteita. Puuhun sitoutunut hiili...
» Lue lisää

Welcome to Wood from Finland Conference
Dear Agents, Softwood Traders and End-users, Ladies and Gentlemen, I have the pleasure to invite you to the 17th “Wood from Finland” conference. The Wood from Finland...
» Lue lisää