Venäjä vahvistanut asemiaan Kiinan markkinoilla

Julkaistu: 

06.03.2018 - 08:09

Sahateollisuus ry, Wood from Finland Confrerence 15.2.2018 / Bychkov

Venäjä on tunnettu erityisesti raakapuun viennistään, mutta etenkin Kiinan kaupan kehittymisen myötä myös sahatavaravirrat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvaneet merkittävästi. Vuonna 2011 maan sahatavaran vienti ylittikin jo raakapuun viennin ollen nyt liki 30 miljoonaa kuutiota raakapuun vakiinnuttua noin 20 miljoonan kuution vuositasolle. Suuren maan valtavat metsävarat ovat silti vajaakäytöllä. Viime vuoden 700 miljoonan kuution käytettävissä hakkuumahdollisuuksista olevista hakkuista hyödynnettiin muun muassa logistiikkaongelmien takia vain 210 miljoonaa kuutiota.

Yhä enemmän sahatavarana

Helmikuun puolivälissä pidetyssä Sahateollisuus ry:n Wood from Finland –tapahtumassa puhunut venäläisen Ilim Timberin Sviatoslav Bychkov kertoo, että vuoden 2014 ruplan devalvaatio kiihdytti tukinkäyttöä erityisesti Kauko-idässä ja Siperian alueella.

Raakapuun viennin vuotuinen kasvu 2016-2017 oli neljän prosentin luokkaa, josta suurin osa Kiina-vetoista. Jopa 90 prosenttia Venäjän noin 11,5 miljoonan kuution tukinviennistä on suuntautunut Kiinan markkinoille, ja vain noin miljoona kuutiota, pääasiassa kuusitukkia, viedään muihin maihin kuten Saksaan ja Ruotsiin ja Suomeen.

Kun Venäjän Kiinan vienti viimeksi vuonna 2007 oli huipussaan, muodosti tukki jopa 5/6 viennistä sahatavaran jäädessä kuudennekseen kokonaismäärästä. Vuosikymmenen alun notkahduksen jälkeen vientiluvut ovat jälleen olleet noususuuntaisia, mutta tukin ja sahatavaran suhde on kääntynyt päälaelleen. Osin tätä selittävät Venäjän raakapuun vientitullimaksut, jonka vuoksi tukki pyritään jalostamaan Venäjän puolella ja viemään rajan yli sahatavarana.

Leijonanosa viennistä Kiinaan

Venäjän sahatavaratuotanto nousi viime vuonna noin 36 miljoonaan kuutioon, josta lähes 70 prosenttia suuntautui vientiin. Sahatavaran vienti on viimeisen parin vuoden aikana kasvanut jopa kymmenen prosentin vuosivauhtia ja viime vuonna viennin arvo oli jo liki 4,4 miljardia dollaria. Suurin osa, hieman yli puolet tästä on mänty- ja vain vajaa neljännes kuusisahatavaraa.

Ylivoimaisesti suurin vientimaa on Kiina, jonne vietiin hieman yli 15 miljoonaa kuutiota sahatavaraa. Kasvua edellisvuoteen oli jopa 21 prosenttia. Kasvua ovat vauhdittaneet aiemmin MENA-maihin vietyjen sekä kotimaan markkinoille suunnattujen tuotteiden uusjako sekä tuotannon lisäykset.

Kiinan tullin mukaan maahan tuotiin vuonna 2017 kaikkiaan noin 25 miljoonaa kuutiota sahatavaraa. Kasvua vuoteen 2016 verrattuna oli 19 prosenttia ja Venäjä onnistui valtaamaan entistä suuremman osuuden tästä markkinasta. Viime vuonna maan sahatavaran myynnin arvon nousu ylitti 29 prosenttia ja samaan aikaa tukkikaupan arvo kasvoi 26 prosenttia.

Kysynnän jatkuminen ja hintojen nousu ovat auttaneet Venäjän sahojen kehitystä, mutta ruplan vahvistuminen pienensi viime vuoden marginaaleja. Helsingissä vieraillut Bychkov uskoo Kiinan jatkossakin säilyttävän asemansa Venäjän tärkeimpänä raakapuun ja sahatavaran markkinana ja sahatavaran viennin odotetaan jopa kasvavan nykyisestä.

Teksti: Johanna Autio / Autiomaa Oy

Video esityksestä

Ajankohtaista

SAHATEOLLISUUDEN KILPAILUKYKYÄ KANNATTAA VAHVISTAA
Sahateollisuus ry:n kirje puoluejohtajille: Arvoisa puoluejohtaja, suuret kiitokset puurakentamista ja sahateollisuutta kohtaan esittämistänne arvostavista...
» Lue lisää

MENESTYVÄ SAHATEOLLISUUS ON MENESTYVÄÄ ILMASTOPOLITIIKKAA
Sahateollisuuden asema on ilmastopolitiikan kannalta positiivinen. Sahat tuottavat pitkäkiertoisesta raaka-aineesta pitkäkiertoisia tuotteita. Puuhun sitoutunut hiili...
» Lue lisää

Welcome to Wood from Finland Conference
Dear Agents, Softwood Traders and End-users, Ladies and Gentlemen, I have the pleasure to invite you to the 17th “Wood from Finland” conference. The Wood from Finland...
» Lue lisää